wtorek, 31 lipca 2012

news


Misteria, Galeria Nova, Kraków 6 - 27 czerwca 2014.

MISTERIA

Wystawa 'Misteria' to wielowątkowa opowieść o relacji człowieka z pozazmysłową rzeczywistością. Koncentruje się wokół tematu szamańskich misteriów oraz doświadczania pierwotnych sił przyrody, ukazanych w kontekście kosmogonicznym, jako moce twórcze, stając się apologią dawnych zwyczajów i wierzeń. 

Prezentowane na wystawie obrazy pełne są nieoczywistych aluzji, metafor i symboli. Na niektórych fragmenty ciała przekształcając się w elementy przyrody i kosmosu, tworzą integralną całość z krajobrazem. Na innych pojawiają się odwołania do ikonografii szamańskiej i tradycji pogańskiej. Obecne na obrazach motywy, takie jak przedstawienie Drzewa Kosmicznego czy orzeł- nosiciel duszy w zaświaty będący wcieleniem opiekuńczego ducha, przenoszą do niematerialnego świata. 

Zainteresowanie sferą cielesności i seksualności, ukazane zostało przez artystkę zarówno z kobiecej perspektywy, wpisując 'Misteria' w dyskurs feministyczny, jak i w ujęciu bardziej uniwersalnym i egzystencjalnym. Wykreowana przez nią rzeczywistość odsyła do tego, co w człowieku nieoswojone i przypisane naturze, ukazując niematerialne atrybuty jego duchowej strony oraz jest wyrazem poddania się uczuciom i instynktom wobec których racjonalny umysł pozostaje bezsilny. Jednocześnie jest afirmacją swobodnej seksualności i witalności kobiety. Ogromny portret archetypicznej Hekate, będącej upostaciowieniem mitu Wielkiej Matki, a także strażniczką podziemnego świata, jest alegorią kobiecej mocy. Odwołania do kultury matriarchalnej i do symboliki zjawisk kosmicznych tworzą wyraźny wątek narracji. Powtarzający się motyw księżyca odsyła do pogańskiej tradycji matriarchalnej, której jednym z najważniejszych fundamentów było współegzystowanie z naturą. Obrazy przypominają o znaczeniu świadomości lunarnej, wyeliminowanej przez patriarchalne religie, która reprezentuje wiarę w konieczność życia w harmonii z naturą i poddanie się jej, wbrew współczesnej chęci porządkowania jej sobie oraz w istnienie twórczej mocy wszechświata polegającej na symbiozie pierwiastka męskiego z żeńskim. Jakby w efekcie sprzeciwu wobec dominacji tego pierwszego, obecność pierwiastka kobiecego jest intuicyjnie wyczuwalna na niemal każdej z prac. 

Prace prezentowane na wystawie stanowią kolejny etap w rozwoju artystycznym artystki. Jej wczesna twórczość to hedonistyczne wizje utrzymane w żywej kolorystyce i okraszone nieco sprośnym dowcipem; skomplikowane, wielopostaciowe narracje kipiące erotyzmem. Artystka podejmuje w nich temat odkrywania seksualności, potrzeb ciała, poszukiwania nowych doznań, dążenia do erotycznego zaspokojenia. W pracach tworzących Misteria, znika idylliczna atmosfera i kampowa estetyka, a obrazy pogrążają się w mroku. Dziewczyńska stylistyka ustępuje miejsca bardziej kobiecej, egzystencjalnej, jakby dojrzalszej. Cukierkowe pastele zostały wyparte przez głębsze, bardziej nasycone barwy. Znikło dawne zagęszczenie postaci, kompozycja została uproszczona. Makrokosmos zastąpił mikro.  Galeria Nasty Alice, Kunstrai, Amsterdam.         4 - 9 czerwiec 2014.


31 maja – 13 lipca 2014 r.DIONIZOS.Współczesna odsłona mitu.    wernisaż – 30 maja, godz. 18.0030 maja 2014 r. w Miejskiej Galerii Sztuki w Częstochowie otwarta zostanie wystawa podejmująca problem współczesnego funkcjonowania zjawiska, które można określić jako doświadczenie dionizyjskie.
Figura boga Dionizosa jest tu symbolem pewnego stanu mentalnego i jego efektów. Dionizyjskość jako konfiguracja doświadczenia transgresyjnego posługuje się językiem, który ma tendencję do łączenia opozycji lub też używa metafor związanych z niezwykłymi doznaniami cielesnymi. Wskazuje na wyjątkowe ekstatyczne przeżycie nad-zwyczajne. Dionizyjskość uosabia stany ekstatyczne, przerwanie granic, zatratę ja i zanurzenie się całkowicie w obrazie, muzyce, sztuce, zdarzeniu czy rytuale; oznacza zanik dystansu pomiędzy rzeczami i znakami. Człowiek  pod wpływem tego rodzaju przeżycia nad-zwyczajnego ulega metamorfozie.
Kuratorzy wystawy skupili się na poszukiwaniach współczesnych egzemplifikacji tego zjawiska – w sztuce, jaki i wytworach kultury popularnej. Problem dionizyjskości jest tematem bardzo złożonym, zatem na potrzeby wystawy, dla nadania jej struktury,  wybrano kilkanaście wątków, stanowiących różne aspekty jednego zjawiska:
Praktyki magiczne, inicjacje i ezoteryzm: m.in.: prace Zbigniewa Makowskiego, Mirosława Sikorskiego
Gest zakładania maski, tatuaże: fotografie Elżbiety Siwik, fotografie Łukasza Prusa-Niewiadomskiego
Stan ekstatyczny, transgresje, metamorfozy: m.in. Grzegorz Bednarski, Jerzy Tchórzewski, Tadeusz Kantor
Rytm, taniec: m.in. Maria Jarema, Adam Hoffmann, Tadeusz Brzozowski,  Zofia Stryjeńska
Ikonografia histerii kobiecej (pierwowzór – Menada): Jacek Waltoś, Andrzej Urbanowicz, Aleksandra Prusinowska
Szaleństwo i irracjonalizm – makijaże szaleństwa, performance Arti’ego Grabowskiego, później zapis filmowy
Dotknięcie otchłani: m.in. Eugeniusz Mucha, Jacek Sempoliński, Tadeusz Brzozowski, Jacek Waltoś
Erotyka, natura, witalizm, zwierzoczłowiek: m.in. Paweł Dunal, Zbylut Grzywacz, Jan Lebenstein, Natalia Bażowskia, Katarzyna Kukuła,
Communitas – liminalność: m.in. fotografie  Elżbiety Siwik

Wystawa jest realizacją na styku sztuki i antropologii kultury, jej ścieżkę zwiedzania i interpretacji wyznaczają krótkie teksty i komentarze (zaczerpnięte m.in. z książki Karla Kerenyi’ego Dionizos); wystawa jako narracja słowno-wizualna. Ikonograficznym motywem przewodnim wystawy są pędy dzikiego wina (winobluszczu). Bluszcz jest symbolem Dionizosa, najbardziej podstawowym poziomie; jest ucieleśnieniem samej istoty życia, jego namnażania się we wzrastaniu i zamieraniu.
Kochankowie

Wystawa indywidualna w Galerii M we Wrocławiu. Zapraszam 17 maja na wernisaż.
W Noc Muzeów Galeria M zaprezentuje wystawę malarstwa i rysunku Katarzyny Kukuły pod tytułem Kochankowie. Jest to najnowszy cykl prac artystki pochodzącej z Koloni Cieśle, absolwentki krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych. Studia na Wydziale Malarstwa zakończyła w 2012 roku, tworząc pracę dyplomową pod kierunkiem profesora Leszka Misiaka. Cykl Kraina mlekiem i miodem płynąca otrzymał Nagrodę Główną Rektora Akademii Sztuk Pięknych w konkursie na najlepszy dyplom 2012. Katarzyna Kukuła eksploruje tematykę płci, seksualności i egzystencji, interesuje ją cielesność, bliski kontakt z naturą, erotyka, duchowość i afirmacja życia. Artystka zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną artystyczną i filmem animowanym. Mieszka i pracuje w Krakowie.

Malarstwo dla mnie to wielka tajemnica. Podróż w głąb siebie. Totalna wolność i brak granic. Podczas malowania staje się jednością z wizją którą przelewam na płótno. Zapominam o sobie. Spalam siebie. Wszystko staje się możliwe - Katarzyna Kukuła

Katarzyna Kukuła: http://galeriam.com/artysci/katarzyna-kukula/


During this year’s European Night of Museums Galeria M presents paintings and drawings by Katarzyna Kukuła titled Lovers. It is the newest cycle of works by the artist originating from Kolonia Cieśle, a graduate of the Academy of Fine Arts in Kraków. She completed her studies in the Faculty of Painting in 2012, with her diploma under the guidance of professor Leszek Misiak. The cycle Land of milk and honey received the Grand Prix of the Rector of the Academy in competition for the best diploma of 2012. Katarzyna Kukuła explores themes of gender, sexuality and existance, she is interested by corporeality, proximity to nature, eroticism, spirituality and affirmation of life. The artists paints, draws, works with textiles and animated film. She lives and works in Kraków, Poland.

Painting for me is a great mystery. A journey into yourself. Complete freedom and lack of boundaries. During the process of painting I become one with the vision I am pouring onto the canvas. I forget myself. I burn myself. Everything becomes possible - Katarzyna Kukuła

23 Ogólnopolski Przegląd Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013 r. Galeria Sztuki w Legnicy. 22 listopada 3013. Godzina 19.

Serdecznie zapraszam na wernisaż wystawy 23. Ogólnopolskiego Przeglądu Malarstwa Młodych PROMOCJE 2013 r., który odbędzie się w Galerii Sztuki w przyszły piątek (22-go listopada) br. o godzinie 19.00.Podczas spotkania nastąpi ogłoszenie nazwisk Laureatów Przeglądu i wręczenie nagród. 
Oprócz młodego pokolenia artystów i galeryjnej ekipy, czeka na Państwa wiele emocji i kilkadziesiąt płócien do kontemplacji przy lampce wina. Informujemy także, że tego dnia ekspozycja w obu Galeriach (Galerii Sztuki i Galerii Ring) czynna będzie do godz. 21.00. 
Zapraszamy! Wstęp na wernisaż i wystawę wolny.

A tutaj reportaż z posiedzenia jury :

http://www.galeria.legnica.pl/portal/cms2/?Promocje%3APromocje_2013

Ciekawe jakie będą wyniki :).IV Charytatywna Aukcja Sztuki Stowarzyszenia Aperio. Centrum Kultury ZAMEK w Poznaniu. 16 listopada 2013. Start o godzinie 18.


Zapraszamy do zapoznania się z katalogiem IV Charytatywnej Aukcji Sztuki Stowarzyszenia Aperio na Rzecz Dzieci z Autyzmem, który znajduje się na www.artinfo.pl Obejmująca 108 pozycji katalogowych licytacja odbędzie się 16 listopada 2013 r. o godz. 18.00 w prestiżowych salach Centrum Kultury Zamek w Poznaniu. Poprowadzi ją Maciej Narożny. 
Przygotowany katalog obejmuje prace autorów o niekwestionowanym dorobku twórczym, którzy od lat doceniani są na polskiej scenie artystycznej. Większość z prezentowanych prac to malarstwo, niemniej w ofercie ciekawe propozycje znajdą też miłośnicy rysunku, fotografii i grafiki. Charakter oferowanych prac odzwierciedla szerokie spektrum nurtów sztuki: od realizmu, poprzez poszukiwania konceptualne, surrealizujące, abstrakcyjne, po streetart.
Oferowane prace można oglądać na wystawie przedaucyjnej w CK Zamek, w dniach 14-16 listopada 2013 r., w godzinach 11.00-18.00.
Istnieje możliwość uczestniczenia w aukcji telefonicznie oraz składania limitów licytacyjnych. Są one przyjmowane pod adresem mailowym: a.gniotek@gmail.com do godz. 16.00 w dniu licytacji. Informacje na temat oferowanych prac oraz szczegółów licytacji udziela Agnieszka Gniotek pod numerem telefonu 503 012 889.
Do zlicytowania dwa moje obrazy. Zapraszam!


Nowa prezentacja wystawy 7. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" - Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg, Węgry.6 - 30. 11. 2013


Po premierowej wystawie 2012 r. w Biurze Wystaw Artystycznych w Krośnie oraz wystawach w 2013 r. w Sarisskiej Galerii w Presove a następnie Múzeum ukrajinskej kultúry w Svidniku na Słowacji kolekcja 7. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" zaprezentowana została w salach wystawowych Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg na Węgrzech. Ostatnia prezentacja bieżącej edycji krośnieńskiego biennale miała miejsce 6 listopada 2013 r. Tradycją już stało się, że finał MBATL odbywa się właśnie w Göcseji Múzeum w Zalaegerszeg - mieście partnerskim Krosna. Aranżacja wystawy została wykonana przez pracowników Muzeum Rzemiosła w Krośnie. Będzie ją można zobaczyć na Węgrzech do końca listopada 2013 roku.


ŚWIATŁO|MIĘDZY|LITERAMI. 

Wystawa Katarzyna Kukuła i Katarzyna Podpora w Muzeum Rzemiosła w Krośnie.

Zapraszam 10 października o 18 na wernisaż !Nigdy wcześniej się nie spotkały. Mieszkają na przeciwległych krańcach Polski. Łączy je nie tylko imię i ten sam rok urodzenia, ale przede wszystkim pasja wypowiadania siebie poprzez sztukę. I chociaż używają odmiennego języka, obie nie mówią wszystkiego do końca.

Zgodnie twierdzą, że rzeczywistość ich prac otoczona jest tajemnicą. Nie czynią jednak swej sztuki niedostępną. Zdradzając, czym są tytułowe "światło" i "litery", uchylają nieco tajemniczej zasłony, by sprowokować ciekawość odbiorców. Artystki za najważniejsze zamierzenie uważają pozostawienie swobody interpretacyjnej. Nie chcą tworzyć tekstów na temat wspólnej wystawy, lecz pragną zaprosić odbiorców do odkrywania przekazów, sensów, kontekstów i przeżywania wykreowanego przez nie świata.

Od 10 X do 7 XI 2013 r.
, w Piwnicy PodCieniami (Rynek 5), Muzeum Rzemiosła w Krośnie prezentuje wystawę dwóch artystek młodego pokolenia - Katarzyny Kukuły
i Katarzyny Podpory
 - ŚWIATŁO|MIĘDZY|LITERAMI.

KATARZYNA KUKUŁA
Światło


"Przede wszystkim interesuje mnie światło jako wewnętrzny płomień uważności, który płonie w każdym z nas. Cicha obecność świadomości. Duchowy ogień który przesyca cały świat, ogniowa podstawa życia".Katarzyna Kukuła pochodzi z Kolonii Cieśle. Urodziła się w 1987 r. w Katowicach. Studia na Wydziale Malarstwa ASP w Krakowie. Dyplom pod kierunkiem prof. Leszka Misiaka (2012). Ma na swoim koncie jedną wystawę indywidualną i kilka zbiorowych. Laureatka Nagrody Głównej Ogólnopolskiego Przeglądu "Najlepsze Dyplomy ASP 2012". Zajmuje się malarstwem, rysunkiem, tkaniną artystyczną i filmem animowanym. Mieszka i pracuje w Krakowie.

KATARZYNA PODPORA
Litery


"Jeśli boję się, że o czymś zapomnę, muszę to zapisać. Wtedy 'to' pojawia się na świecie, jest w zasięgu ręki. Nie zniknie tak łatwo.

Litery - LITERY ZAPISANE są dla mnie tworzywem - materiałem istniejącym w przestrzeni tak samo jak marmur, czy drewno, ale widocznie i konkretnie nacechowanym funkcją ZNACZENIA. Ich image to czarne sylwety – kształty, przetwarzane przez miliony charakterów pisma i przez miliony wciąż rozpoznawane w brzuszkach, laseczkach, kropkach i ogonkach. Tworzą 'o czymś', ale też 'czymś', 'na czymś', 'jakoś' i 'w danym momencie'. Nigdy nie zdawały mi się jednoznaczne, nigdy oczywiste, ani uniwersalne, za to wszechOBECNE i bardzo, bardzo RZECZOWE".


Katarzyna Podpora urodziła się w 1987 r. w Kołobrzegu. Mieszka i pracuje w Gdańsku. Ukończyła ASP w Gdańsku na Wydziale Rzeźby (2011) – dyplom w Pracowni prof. Katarzyny Józefowicz i aneksami w Pracowniach: prof. Ludmiły Ostrogórskiej (małe formy-metal) i prof. Mariusza Kulpy (rysunek). Stypendystka MKiDN (2009/2010, 2010/2011). Uczestniczka wielu wystaw i przeglądów prac studenckich. Obecnie kontynuuje naukę podczas studiów doktoranckich na macierzystej uczelni. Jej zainteresowania artystyczne i naukowe koncentrują się wokół materialności zapisu, fenomenu piśmienności w przestrzeni oraz ich powiązaniami z kategorią narracji. Pracuje w oparciu o tworzywa typowo rzeźbiarskie oraz zupełnie nierzeźbiarskie - w tym tekst i litery - uwzględniając ich wartość spoza obszaru formowania.

Katarzyna Kukuła i Katarzyna Podpora były uczestniczkami Konkursu Debiuty 2012, który towarzyszył 7. Międzynarodowemu Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna". Wystawa jest nagrodą dyrektora Muzeum Rzemiosła w Krośnie.


Wystawa czynna:
10.10 - 7.11.2013
Muzeum Rzemiosła w Krośnie - Piwnica PodCieniami
Rynek 5

Wernisaż: 10 X 2013, godz. 18.00 - wstęp wolny
ZAPRASZAMY
 
A tutaj relacja fotograficzna z wernisażu:

http://katarzynakukula.blogspot.com/p/exhibitions.html


Wystawa wędrująca 7. MBATL "Z krosna do Krosna" 2013 zostanie zaprezentowana w SNM - Múzeum ukrajinskej kultúry w Svidniku na Słowacji.Termin wystawy: 11. 09 - 26. 10 2013


Wernisaż: MUK, ul. Centralna 258, Svidnik, Słowacja, godz. 14.00

Przypominam można zobaczyć tę tkaninę :

9 Inspiracje. Genesis. Szczecin 1-3 sierpnia 2013. Zapraszam!
Temat edycji 2013Festiwal inSPIRACJE porusza problemy sztuki, kierując się co roku pewną nową myślą przewodnią. W roku 2013 Festiwal obejmie zestaw działań i prac artystycznych, które w różny sposób interpretują pojęcie GENESIS. Pojęcie to łączy się z różnym podejściem do niego w określonej epoce. Z jednej strony Genesis to biblijny początek świata, nierozerwalnie związany ze stworzeniem światła i oddzieleniem go od ciemności, a z drugiej natomiast  to, co w historii stworzenia warunkuje rozdzielenie dobra i zła, było w Oświeceniu w XVIII wieku separacją prawdy od fałszu.
Zarówno duchowy element, jak i jego manifestacja jako światło i olśnienie, od wieków są centralnym punktem rozważań oraz fundamentalnym warunkiem powstania wszystkich odmian Sztuk wizualnych. Do programu Festiwalu zostaną włączone prace nawiązujące do znaczenia słowa Genesis, a także samego stworzenia człowieka oraz jego narodzin jako świadomego kulturowo bytu.  Mogą to być m.in. wspomniane początki biblijne, których dokładny opis znajdziemy w Księdze Rodzaju, czy też nawiązania do teorii ewolucji Darwina. W 2013 roku artyści zmierzą się z wieloznacznością słowa stworzenie, która przypomina walkę rozumu z duchowością, osiągnięciami nauki z tradycją wierzeń. Po pryncypialnym przewartościowaniu musi nastąpić nowa idea, która będzie generatorem nieznanego dotąd sposobu doświadczania, pewnego rodzaju blackoutem, odcięciem od dotychczasowego sposobu percepcji.Wystawa grupowa w Londynie.Zapraszam na Art in Mind - Beautiful Dawn. Wernisaż już 31 sierpnia!


W Międzynarodowym Centrum Kultury w ramach wystawy "Praca kobiet nigdy się nie kończy" można zakupić broszki w kształcie kokardki - znaku nieskończoności mojej produkcji. Uwaga jest tylko jedna różowa!
 26 kwietnia – 11 sierpnia
Praca kobiety nigdy się nie kończy
Tytuł wystawy nawiązuje do angielskiego przysłowia, popularnego zwłaszcza w Ameryce: „a woman’s work is never done”. Myślą przewodnią jest przedstawienie szeroko potraktowanych prac, czynności domowych i kobiecych zajęć, zarówno w ujęciu realistycznym, jak i symboliczno-alegorycznym. Na ekspozycję składa się 126 rycin od XVI do XIX wieku oraz, w części końcowej, współczesne dzieła sztuki: rzeźby i instalacje, z polskich i zagranicznych kolekcji prywatnych; mają one stanowić przestrzenne kontrapunkty dla dwuwymiarowych rycin.

Wśród wybranych grafik znajdą się dzieła m.in.: Albrechta Dürera, Rembrandta van Rijn, Petera Paula Rubensa, Williama Hogartha, liczne prace twórców szkoły włoskiej, francuskiej i niderlandzkiej oraz stosunkowo rzadkie prace kobiet rytowniczek. Zasadniczy zrąb ekspozycji to ryciny z Gabinetu Rycin Biblioteki Naukowej PAU i PAN w Krakowie.
Zapraszam do Galerii M we Wrocławiu na Noc Muzeów, na wystawę "Świńskie obrazki".


W ramach tegorocznej Nocy Muzeów, w sobotę 18 maja, Galeria M na Starych Jatkach otwiera wystawę wiosennych, gorących i namiętnych erotyków, którą przewrotnie zatytułowano Świńskie obrazki. Swoje prace zaprezentuje ośmioro polskich arystów - przedstawicieli obu płci, kilku pokoleń, różnych temperamentów, tworzących między innymi we Wrocławiu, Warszawie, Krakowie, Łodzi, Katowicach czy Insbrucku: Józef Budka, Monika Cichoń, Ula Dzwonik, Katarzyna Kukuła, Leszek Rózga, Tadeusz Michał Siara, Sabina Twardowska i XY ankamierzejewska. Na wystawie będzie można zobaczyć grafikę, malarstwo i instalacje. Na gości czeka nie tylko zmysłowa uczta dla oczu, ale także miłosne napoje, przestrzeń do całowania się oraz inne rozkoszne atrakcje.

W Noc Muzeów – sobotę, 18 maja 2013 – Galeria M będzie otwarta dla zwiedzających w godzinach 12-24:00 – otwarcie wystawy o godzinie 18:00.


This year, for the European Night of Museums, on Saturday the 18th of May, Galeria M on Stare Jatki invites you to an exhibition of vernal, hot and passionate erotic artworks, which has been titled Świńskie obrazki (Dirty pics). We will present the works of eight Polish artists, people of both sexes, of multiple generations, of various temperaments, coming from different backgrounds, currently working in Wrocław, Warsaw, Krakow, Lodz, Katowice or Insbruck: Józef Budka, Monika Cichoń, Ula Dzwonik, Katarzyna Kukuła, Leszek Rózga, Tadeusz Michał Siara, Sabina Twardowska i XY ankamierzejewska. You will see paintings, graphics and installations. Our exhibition is not only an alluring feast to the eyes, awaiting our guests are also love potions, kissing zone and other sensual attractions.
During the Night of Museums, on Saturday the 18th of May 2013, Galeria M will be open for visitors from noon til midnight. Exhibition opening starts at 6PM.W Noc Muzeów – sobotę, 18 maja 2013 – Galeria M będzie otwarta dla zwiedzających w godzinach 12-24:00 – otwarcie wystawy o godzinie 18:00.

This year, for the European Night of Museums, on Saturday the 18th of May, Galeria M on Stare Jatki invites you to an exhibition of vernal, hot and passionate erotic artworks, which has been titled Świńskie obrazki (Dirty pics). We will present the works of eight Polish artists, people of both sexes, of multiple generations, of various temperaments, coming from different backgrounds, currently working in Wrocław, Warsaw, Krakow, Lodz, Katowice or Insbruck: Józef Budka, Monika Cichoń, Ula Dzwonik, Katarzyna Kukuła, Leszek Rózga, Tadeusz Michał Siara, Sabina Twardowska i XY ankamierzejewska. You will see paintings, graphics and installations. Our exhibition is not only an alluring feast to the eyes, awaiting our guests are also love potions, kissing zone and other sensual attractions.
During the Night of Museums, on Saturday the 18th of May 2013, Galeria M will be open for visitors from noon til midnight. Exhibition opening starts at 6PM.W Noc Muzeów – sobotę, 18 maja 2013 – Galeria M będzie otwarta dla zwiedzających w godzinach 12-24:00 – otwarcie wystawy o godzinie 18:00.
This year, for the European Night of Museums, on Saturday the 18th of May, Galeria M on Stare Jatki invites you to an exhibition of vernal, hot and passionate erotic artworks, which has been titled Świńskie obrazki (Dirty pics). We will present the works of eight Polish artists, people of both sexes, of multiple generations, of various temperaments, coming from different backgrounds, currently working in Wrocław, Warsaw, Krakow, Lodz, Katowice or Insbruck: Józef Budka, Monika Cichoń, Ula Dzwonik, Katarzyna Kukuła, Leszek Rózga, Tadeusz Michał Siara, Sabina Twardowska i XY ankamierzejewska. You will see paintings, graphics and installations. Our exhibition is not only an alluring feast to the eyes, awaiting our guests are also love potions, kissing zone and other sensual attractions.
During the Night of Museums, on Saturday the 18th of May 2013, Galeria M will be open for visitors from noon til midnight. Exhibition opening starts at 6PM.W Noc Muzeów – sobotę, 18 maja 2013 – Galeria M będzie otwarta dla zwiedzających w godzinach 12-24:00 – otwarcie wystawy o godzinie 18:00.This year, for the European Night of Museums, on Saturday the 18th of May, Galeria M on Stare Jatki invites you to an exhibition of vernal, hot and passionate erotic artworks, which has been titled Świńskie obrazki (Dirty pics). We will present the works of eight Polish artists, people of both sexes, of multiple generations, of various temperaments, coming from different backgrounds, currently working in Wrocław, Warsaw, Krakow, Lodz, Katowice or Insbruck: Józef Budka, Monika Cichoń, Ula Dzwonik, Katarzyna Kukuła, Leszek Rózga, Tadeusz Michał Siara, Sabina Twardowska i XY ankamierzejewska. You will see paintings, graphics and installations. Our exhibition is not only an alluring feast to the eyes, awaiting our guests are also love potions, kissing zone and other sensual attractions.During the Night of Museums, on Saturday the 18th of May 2013, Galeria M will be open for visitors from noon til midnight. Exhibition opening starts at 6PM.Zdjęcia z wernisażu RYBA PIŁA w zakładce "exhibitions"Kiedy mówimy o sztuce feministycznej? Duet artystek Kuku Kuku przedstawia zbiór prac, które wyjaśniają zawiłości kobiecej natury.

Autorki: Kinga Romek, Agnieszka PawłowskaZdjęcia: Maciej StoczewskiMontaż: Wojciech Andrzejewski
Fotoreportaż z sabatu: SZTUK PUK
Sabat Czarownic zakończony! Powstało wiele mikstur mających przynieść szczęście i powodzenie. Oto jedna z nich zapewniająca spełnienie marzeń: Złoty Deszcze Zeusa, Spełnienie, Euforia, Suczy Jad, Olejek Rozpusty i odrobina Tęczówki Jednorożca. Czy zadziała? Okaże się niebawem. Wkrótce też fotorelacja z magicznego wieczoru, a tymczasem możemy poinformować, że konkurs na najskuteczniejszą miksturę został rozstrzygnięty, a zwycięzcy dostali od nas wiadomości z dobrą nowiną. Warto było, gdyż dla autorów dwóch najlepszych formuł czekają rysunki Agaty Kus i Katarzyny Kukuły. Gratulujemy!
Jak smakuje miłość, jak złość, a jak szczęście? Jaki kolor ma pragnienie, a jaki nadzieja? Czy da się zmieszać radość ze smutkiem bez skutków ubocznych dla zdrowia?
8 marca Galeria Zderzak zamieni się w Magiczny Warsztat pełen bliżej nieokreślonych płynów i substancji. Mieszać, zaklinać i rozlewać będą artystki z Grupy Kuku Kuku: Agata Kus i Katarzyna Kukuła. Przepis na miłość już powstał: kilka kropel smutku, kilka cierpienia, zaślepienia, rozpaczy, euforii z domieszką kropli seksu...Przyjdźcie ze swoimi uczuciami, pragnieniami i potrzebami, a Czarownice z Kuku Kuku przyrządzą dla was wybuchowe mikstury. 

Ilustracja na okładce jest moją sprawką jeeeee! "Bez Makijażu. Prawdziwe historie kobiet" - już od 8 marca nasza nowa książka. I nowa seria. 


55 kobiet i 55 wyjątkowych opowieści o dojrzewaniu do kobiecej tożsamości. Ważne postaci kultury, polityki, biznesu i show-biznesu. Polki i Amerykanki. 


Autorki: Willa Shalit i Joanna Laprus Mikulska 


Zapraszamy do Empików (działy z prasą), Matrasów i wszystkich sklepów księgarskich. 

RYBA PIŁA- wystawa KUKU KUKU w Zderzaku już 21 lutego! Galeria Zderzak
Kraków, ul. Floriańska 3
Wernisaż i performance w czwartek 21 lutego o godz. 19.00

Ryba zwyczajna z piłującej rodziny prowadziła dotychczas głównie przydenny tryb życia. ”Rybka lubi pływać, chociaż jest nieżywa”. Nie jest bowiem świadoma posiadania swojej walecznej piły oraz otworków zwanymi tryskawkami. Tryskawki występują parzyście. Parzą się. Piła miała dwie dziurki. Kiedyś nimi tylko piła. Myślała, że służą wyłącznie do nabierania wody w usta, że już zawsze będzie pić. Myliła się.

Ryba piła ma uniwersalny pysk jak podaje TVP. To nieprawda. TVP kłamie. Ryba już się tego domyśliła. Jej wielka piła ma moc sprawczą, umożliwiają to liczne elektroceptory. Pozwalają zarówno wyczuć zagrożenie i ofiarę, a nawet zabić. Od teraz ryba nie będzie już ofiarą. Ryba, syrena, kobieta, nieczuła od pasa w dół. Podwodni mieszkańcy boją się emancypowanych ryb. Nie są ani potrzebne ani pożyteczne. A w dodatku rosną i rozmnażają się powoli. Nie chcą się rozmnażać! Suki. Egoistki. Buntowniczki. Rebeliantki. Mącą spokój Spokojnego Oceanu.

Charakterystyczna piła jest jednak cenionym trofeum; ryby są więc często chwytane do akwariów czy galerii. W naturze i kulturze występują rzadko. Zapisali je do czerwonej, pewnie lewicowej, księgi zwierząt zagrożonych wyginięciem.

Piły dziewczyn z Kuku Kuku, zobaczyć możecie na wystawie w Zderzaku. Dokładniejsza znajomość zachowań ryby piły powinna pozwolić na opracowanie jeszcze skuteczniejszych regulacji dotyczących okiełznania i radzenia sobie z tym trudnym gatunkiem kobiet.
Agata Kus

* tekst powstał na podstawie informacji z portali wikipedia.org oraz tvp.info

Wystawa „Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012″ do 15 marca w Muzeum Kresów. 


W Galerii Oficyna Muzeum Kresów w Lubaczowie prezentowane są najlepsze prace absolwentów z ASP z całego kraju. Jest to już czwarta edycja ogólnopolskiego przeglądu promującego młodych artystów. W tej edycji są to artyści kierunków artystycznych akademii w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu.. 

Lubaczowskie Muzeum Kresów wystawę prezentuje dzięki współpracy z Galerią Test, należącą do Mazowieckiego Centrum Kultury i Sztuki w Warszawie. Wystawa pod patronatem Pani Anny Komorowskiej – Małżonki Prezydenta RP. 


Wystawa czynna do 15 marca 2013 r. 
7. MBATL w Sariskiej Galerii w Presove,
na Słowacji. 


Wernisaż odbędzie się 5 lutego 2013 r., a wystawa potrwa do 17 marca 2013. Strona galerii w Presove: www.sgpresov.sk
Serdecznie zapraszam wszystkich, którzy akurat będą na Słowacji :). 
Muzeum Sztuki Współczesnej w Radomiu

zaprasza na otwarcie wystawy:

Najlepsze dyplomy ASP 2012. Już 1 grudnia, w sobotę, o godzinie 13.00 w salach Muzeum Sztuki Współczesnejw Radomiu, ul.Rynek 4/5 zobaczycie najlepsze prace młodych, polskich artystów! 


Wystawa pod patronatem Pani Anny Komorowskiej Małżonki Prezydenta RP, otwarta w lipcu 2012 w Gdańsku. Jest to już 4. edycja ogólnopolskiego przeglądu promującego młodych artystów tegorocznych absolwentów kierunków artystycznych Akademii w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu. Z inicjatywą wystąpiła Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku i to ona, we współpracy z Gdańską Galerią Miejską, organizuje kolejne konfrontacje młodych artystów. Wystawa ma charakter konkursu. 


Wystawa w Radomiu będzie czynna do 4 stycznia 2013 r 


Muzeum otwarte: poniedziałek 10.00 15.00; wtorek czwartek 9.00 15.00;piątek 10.00 17.00; sobota nieczynne; niedziela 10.00 16.00 


Wystawa w Radomiu prezentuje prace 6 artystów, w tym obrazy i tkaniny Katarzyny Kukuły, absolwentki ASP w Krakowie, która otrzymała nagrodę główną Rektorów ASP za dyplom zatytułowany Kraina mlekiem i miodem płynąca. Są również prace dyplomowe Mateusza Bykowskiego z ASP w Gdańsku (Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego) i Katarzyny Szeluk z ASP we Wrocławiu (Nagroda Prezydenta Miasta Gdańska), także malarstwo Małgorzaty Piętkowskiej i prace graficzne Cezarego Poniatowskiego oboje z ASP w Warszawie. Wystawa prezentowana jesst dzięki współpracy z Galerią Test. 
Galeria KDK zaprasza "Najlepsze dyplomy ASP 2012".


Kutnowski Dom Kultury zaprasza na wystawę NAJLEPSZE DYPLOMY ASP 2012. Wernisaż 17.10.2012 g.18.00.Wystawa czynna od 17 października 2012 r. do 15 listopada 2012 r. codziennie w godzinach 15.00 – 20.00. Już od 8 października można nabyć w empikach Wiadomości ASP, a tam artykuł o Najlepszych Dyplomach ASP i fragmenty mojej pracy Dyplomowej. 
Kilka recenzji i artykułów o Najlepszych Dyplomach ASP!
Zapraszam do lektury.


Tekst w Art&Business
Trójmiasto. pl 
(Szczególnie polecam opinie po tekstem, miażdżą.)


KulturaPomorza.pl
Kuku Kuku licytuje nogi Marksa zbierając pieniądze na Maksa!W niedzielę, 2 września, w ostatni dzień ekspozycji NRD. Opowieści z kraju, którego już nie ma, Grupa Kuku Kuku czynnie włączyła się w pomoc zwierzętom z Krakowskiego Towarzystwa Opieki nad Zwierzętami. 

Dar od grupy - Sowa produkcji Radzieckiej, z wbudowanym w oczach, świecącym zegarem, cieszyła się niezwykłym powodzeniem. Byłą nawet w Teleexpressie.

Wszystkie pozyskane fundusze przekazane zostaną na cel charytatywny dla Krakowskiego Schroniska dla Bezdomnych Zwierząt.Grupa Kuku Kuku również aktywnie uczestniczyła w aukji. Zakupiłyśmy wiele "dziwnych przedmiotów" np. popiersie Engelsa wykonane przez Jana Tutaja, potem do kompletu nogi, oraz płaskorzeźbę "Ojcowie komunizmu". Trochę nas poniosło, wydałyśmy wspólnie dużo pieniędzy, ale trudno oprzeć się urokowi zwierząt w potrzebie :) Prawie wyszłyśmy z aukcji z adoptowanym psem na smyczy :)


Co do samych rzeźb- już robią furorę na mieście, niedługo damy wam znać co słychać u Marksa :)

Zapraszam 10 września o 19 na wernisaż do Galerii Test w Warszawie. 
Mazowieckie Centrum Kultury i Sztuki
Galeria TEST
Akademia Sztuk Pięknych w Warszawie

uprzejmie zapraszają
na otwarcie wystawy

Najlepsze Dyplomy Akademii Sztuk Pięknych 2012

Katarzyna Kukuła i Michał Hyjek z ASP w Krakowie
Mateusz Bykowski z ASP w Gdańsku
Katarzyna Szeluk z ASP we Wrocławiu
Zuzanna Piętkowska, Cezary Poniatowski i Tomasz Krzpiet
z ASP w Warszawie

10 września 2012 roku
w poniedziałek o godzinie 19.00
w Galerii TEST, Warszawa, ul. Marszałkowska 34/50 
Wystawa czynna do 12 października 2012 roku
wtorek, środa, piątek godz. 11-17, czwartek 11-19, w sobotę 11-15


Międzynarodowe Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna".


Zapraszam na wernisaż 31 sierpnia o 17.30!Jaki charakter ma tegoroczna edycja konkursu? Czy tradycyjne tkanie zostało zdominowane przez tendencje sztuki współczesnej? Premierowa wystawa krośnieńskiego biennale zawiera nie tylko odpowiedź na postawione pytania ale jest przede wszystkim przekazem artystycznym, który potrafi uwrażliwić wszystkie zmysły odbiorcy.

Dwa lata temu - w listopadzie 2010 r., Muzeum Rzemiosła w Krośnie zorganizowało konferencję: "Tradycje tkackie pogranicza polsko-słowackiego", która była jednym z elementów projektu realizowanego w ramach Programu Współpracy Transgranicznej Rzeczpospolita Polska - Republika Słowacka 2007-2013. Dzięki temu grantowi udało się nam nie tylko zorganizować 6. edycję biennale lnu, rozpropagować ideę naszej imprezy na Słowacji, zaprezentować wystawę w słowackich galeriach sztuki, ale także nawiązać kontakty pozwalające na porównanie rzemieślniczej i przemysłowej produkcji lniarskiej pogranicza. W materiałach, które opublikowane zostały na początku 2011 roku, zabrakło jednak opracowań dotyczących współczesnej tkaniny artystycznej tworzonej na Słowacji. 

Mimo kontaktów nawiązywanych podczas wernisaży, dyskusji i wręcz sporów dotyczących przyszłości tej dziedziny artystycznej wypowiedzi z przykrością konstatuję, że nie udało się nam zachęcić do udziału w tegorocznej edycji większej liczby artystów słowackich. Do 7. Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" zgłosiło się 77 artystów z państw: Czechy, Japonia, Litwa, Polska, Słowacja, Turcja, Ukraina. Najliczniejszą grupę stanowią artyści z Polski, drugą w kolejności - po kilku latach ascetycznego uczestnictwa - twórcy ukraińscy, dalej - z Litwy, Japonii, Turcji, Czech, Słowacji. 

Zdecydowana większość prac nadesłanych do Krosna to dzieła tkackie, w których sama rzemieślnicza biegłość tkania staje się głównym elementem artystycznej wypowiedzi. Prace tworzone są "starymi" technikami: gobelin, splot płócienny, żakard, koronka szydełkowa i tymi określanymi jako technika własna. Prezentowane są tkaniny przestrzenne, fakturowe, ażur, relief. Artyści nie stronią również od kompozycji z tkanin i włókna, kreując dzieła za pomocą aplikacji, haftu, kolażu, sklejania, lacingu. 

Ilość polskich artystów wypowiadających się w sztuce włókna, uczestniczących w 7. Międzynarodowym Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej, jest imponująca. Na podstawie ilości zgłoszeń i różnorodności nadesłanych prac można nawiązać do zainteresowania tkaniną w latach 60. ubiegłego wieku. Twórczość tkacka stała się odrębną dyscypliną plastyki, a włókno nobilitowane zostało do rangi tworzywa artystycznego, dającego różnorakie możliwości. Nie do przecenienia są tu, organizowane od 1962 roku, coroczne wystawy Pracowni Doświadczalnej Tkactwa Artystycznego ZPAP w Warszawie. Światowy rozgłos i uznanie zyskuje tkanina polska m.in. dzięki takim artystkom jak Magdalena Abakanowicz, Krystyna Wojtyna-Drouet, Ada Kierzkowska Maria Teresa Chojnacka, Kaja Gidaszewska, Jolanta Owidzka, Jadwiga Zaniewicka. Jestem zaszczycona, że niektóre z Pań wzięły udział w krośnieńskiej imprezie, a ich prace znajdują się w muzealnej kolekcji. Kolejna edycja lnianego biennale w Krośnie pozwala myśleć, że tkanina jest dyscypliną sztuki ważną dla artystów, nawet tych którzy zajmują się nią niejako nadprogramowo i fakultatywnie. Umiejętność wyeksponowania splotu, kreowanie nowej wartości gotowej fabrycznej "szmatki", stworzenie z włókna przestrzennej kompozycji, barwienie, zszywanie i malowanie lnianej materii, łączenie jej ze szkłem, minerałami, drewnem - to wszystko można zaobserwować w pracach nadesłanych do Krosna. 

Mam nadzieję, że bieżąca i kolejne edycje Międzynarodowego Biennale Artystycznej Tkaniny Lnianej "Z krosna do Krosna" dadzą możliwość prezentacji poszukiwań nowych koncepcji techniczno-warsztatowych dla osiągnięcia odpowiednich efektów i całkiem nowego wyrazu. Ewa MańkowskaDyrektor Muzeum Rzemiosła w Krośnie


Najlepsze Dyplomy ASP 2012.

And the winner is... Katarzyna Kukuła 
(Nagroda Rektorów Akademii Sztuk Pięknych)


Podczas uroczystego otwarcia 4 edycji ogólnopolskiego przeglądu Najlepszych Dyplomów ASP wyłoniono zwycięzców.

Rektorzy Akademii w Gdańsku, Katowicach, Krakowie, Łodzi, Warszawie, Wrocławiu oraz Uniwersytetu Artystycznego w Poznaniu nagrodzili Katarzynę Kukułę za dyplom „Kraina mlekiem i miodem płynąca”, skadającą się z obrazów olejnych, tkanin z hafterm i 3 - minutowego filmu animowanego. Absolwentka Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie otrzymała Nagrodę Rektorów w wysokości 17 500 zł.
Nagroda Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego powędrowała do Mateusza Bykowskiego z ASP w Gdańsku (15 tys. zł).
Władysław Zawistowski- Dyrektor Departamentu Kultury wręczył nagrodę marszałka pomorskiego Michałowi Hyjkowi z ASP w Krakowie (8tys. zł).
Absolwentka ASP z Wrocławia- Katarzyna Szeluk otrzymała Nagrodę Prezydenta Miasta Gdańska (8 tys. zł).
Wręczono też trzy wyróznienia: Marice Michalskiej (ASP w Łodzi), Januszowi Jasiewskiemu (ASP we Wrocławiu) i Justynie Zawistowskiej (UA w Poznaniu).

Ekspozycja 27 prac tegorocznych absolwentów z kierunków malarstwa, grafiki oraz rzeźby z Akademii Sztuk Pięknych 2012 potrwa w Gdańskiej Galerii Miejskiej do 2 września. Natomiast, w zabytkowej przestrzeni partneru Wielkiej Zbrojowni, gmachu głównym ASP w Gdańsku i Domu Angielskim przy ul. Chlebnickiej 13/16 zakończy się 15 sierpnia.
fot. Katarzyna Kukuła Kraina mlekiem i miodem płynąca ASP Kraków

Wystawa Najlepszych Dyplomów ASP 
Wielka Zbrojownia, Gdańsk, Targ Węglowy 6,  20lipca - 15 sierpnia.         
Publikacja z okazji 10 lecia 
Artystycznej Podróży Hestii

Wersja cyfrowa:

Kuku kuku konno na dyskotece DJ Set Dream Express
Rabka i Podhale dla dzieci z Matahare
(niedługo video  na blogu kuku kuku)
 

 Artyści kontra EURO 

Efektem polsko-niemieckiej współpracy jest wystawa zat. "Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje”, przygotowana z okazji rozpoczynającego się EURO. Ekspozycja powstała na zamówienie Domu Krakowskiego w Norymberdze, jest dziś  prezentowana w Galerii Konsulatu Generalneg RFN „Konsulart” w Krakowie."Drużyna..." powstała w środowisku twórców, skupionych wokół krakowskiej Akademii Sztuk Pięknych.
Artyści kierują uwagę widzów w stronę aspektów socjologicznych sportu, związanych z fenomenem masowej fascynacji piłką. Pojawiają się wątki religijne, genderowe, polityczne, etyczne, a nawet ekonomiczne. Nie brak tu przedstawień śmiałych obyczajowo, nawet kontrowersyjnych - krakowscy urzędnicy zastanawiali się nawet, czy nie cofnąć obiecanej dotacji na wystawę. 
Jako komentarz do jednej z prac można przywołać rozważania krakowskiego filozofa Józefa Lipca: „Mecz futbolowy staje się symbolicznym aktem inicjacji i kreacji życia. Towarzysząca zdobyciu bramki euforia zawodników i widzów graniczy z wybuchem orgiastycznej radości i nie może być inaczej wytłumaczona, jak skrywanymi potrzebami libido, uwalnianymi szczęśliwie od czasu do czasu przy pomocy skutecznych a definitywnych strzałów w światło prostokąta bramki przeciwnika”. 
Kuratorem wystawy jest Bogusław Bachorczyk, krakowski malarz, wykładowca ASP  . Artyści: Iwona Demko, Karolina Jabłońska, Przemysław Kmieć, Ziemowit Kmieć, Ganna Kostar, Tomasz Kręcicki, Katarzyna Kukuła, Agata Kus, Witold Stelmachniewicz, Małgorzata Wielek-Mandrela.

KLIKNIJ I SŁUCHAJ ! O wystawie "Drużyna" mówi kurator Bogusław Bachorczyk!


Wystawa czynna do 15.07.2012


  

Kuku kuku w Pałacu Sztuki

podczas wystawy "Najlepsze Dyplomy 2011/2012" 


Grupa Kuku Kuku w Pałacu Sztuki przy pl. Szczepańskim 3 !!! 
Wernisaż: 3.06.2012 roku (niedziela), godz. 12.00

Rektor i Senat Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie oraz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Sztuk Pięknych w Krakowie uprzejmie zapraszają na otwarcie dorocznej wystawy prac studentów wykonanych w roku akademickim 2011 / 2012 w niedzielę 3 czerwca 2012 roku o godz. 12:00 w Pałacu Sztuki w Krakowie.


http://www.asp.krakow.pl/images/stories/aktualnosci_2012/wystawy/wystawa_koncoworoczna_plakat2012.jpg 

Drużyna. 11 artystów z Krakowa zajmuje pozycje.
WERNISAŻ- 5 CZERWCA , godz 18:00
Wstęp 14.05 - 15.07. 2012 Galeria Konsulart, Konsulat Generalny Niemiec w Krakowie, ul. Stolarska 7.

Przypominamy, że dla osób nieletnich, wstęp tylko w towarzystwie opiekunów prawnych!!! Hehehe


Wystawa Laureatów "Konkursu na DZIEŁO 2011"Galeria Promocyjna
Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie, pl. J. Matejki 13
wernisaż: 11 maja 2012Wystawa Laureatów "Konkursu na DZIEŁO 2011"  Sentymentalne nawiązanie do zeszłorocznej edycji KULTURAliów - 11 maja 2011....Napłynęło prawie 100 zgłoszeń.... wyłoniono 9 laureatów.... Jury w składzie: prof. Adam Wsiołkowski Rektor ASP, art. mal. Jacek Sroka, dr hab. Anna Markowska, prof. Stanisław Sobolewski, dr hab. Cezary Woźniak...A teraz... 8 maja 2012 roku, o godzinie 14.30, w murach Akademii Sztuk Pięknych pojawią się prace laureatów "Konkursu na DZIEŁO Plastyczne 2011" organizowanego w ramach III edycji KULTURAliów.
Oprócz tego wystawa prezentować będzie inne DZIEŁA z dorobku artystycznego LAUREATÓW:

Katarzyny Mordarskiej Kołdras - I miejsce
Magdaleny Lazar- II miejsce
Wiktora Jackowskiego - III miejsce
Agaty Kus- wyróżnienie
Pawła Kowalczyka- wyróżnienie
Karola Cyrulika- wyróżnienie honorowe
Katarzyny Kukuły- wyróżnienie honorowe
Bartłomieja Górnego- wyróżnienie honorowe
Ludmiły Wożniczko- wyróżnienie honorowe


/Anna Markowska 2011- o konkursie/

„Konkurs na DZIEŁO plastyczne” 2011 rozstrzygnięty

"Konkurs na DZIEŁO plastyczne" został zorganizowany dla studentów Akademii Sztuk Pięknych w Krakowie w maju 2011 roku dzięki pomysłowi i przedsiębiorczości Uczelnianej Rady Samorządu Studenckiego (URSS). Konkurs nawiązuje do aktywności pokoleń artystów krakowskich, którzy co najmniej od czasu powstania ruchu art nouveau, nie czekając na los i sprzyjające okoliczności, sami organizują sobie przyjazną atmosferę dla własnej twórczości. Tym samym młodzi artyści podkreślają, jak ważna jest samoorganizacja, duch wspólnoty oraz aktywizacja dyskusji o sztuce. Z pewnością formuła konkursu będzie ewoluować, ale sama zasada samorządowej aktywności młodych artystów jest szczególnie ważna w obliczu faktu, że definicja sztuki zdaje się obecnie niebezpiecznie zawężać do działań w ramach dużych instytucjonalnych projektów. W tej sytuacji każde skromne oddolne działanie jest zabarwione chęcią wpłynięcia na różnorodność naszego dość homogenicznego „pola kulturowego” (by użyć pojęcia z zakresu socjologii), zapewnienia mu dynamiki i konkurencyjności. Duże uznanie należy się Rektorowi, że pierwsza nagroda nie ma jedynie wartości honorowej, a całkiem pokaźną wartość materialną, którą da się przeliczyć na sporą ilość tubek farb czy blejtramów.
Tegoroczna, pierwsza edycja "Konkursu na DZIEŁO plastyczne" powstała w oparciu o pomysł zorganizowania niezależnego jury, w którym znaleźli się artyści, krytycy i historycy sztuki (w tym niżej podpisana), a także filozof. Tak różnorodne gremium wybrało bardzo różnorodne nagrody, w których trudno dopatrzyć się jednolitej koncepcji dzieła i spójnego systemu wartości artystycznych. Pierwsza nagroda dla pracy Katarzyny Mordarskiej-Kołdras za Macierzyństwo, wynika z zachwytu wszystkich członków jury lekkością konceptu, który przełożył się na stworzenie obiektu tyleż pięknego co tajemniczego, o nieco onirycznym nastroju. Ta wykonana w fioletowym futerku praca, przedstawiająca tors brzemiennej dziewczyny jest niejednoznaczna i zaskakująca także dlatego, iż oprócz wartości optycznych niesie w sobie pozytywne przesłanie skierowanie do „niższych” zmysłów, przede wszystkim dotyku. Ambiwalencja powagi i dowcipu, subtelność i wdzięk tej pracy uczyniły Macierzyństwo faworytem wśród innych dzieł. Zaskoczyła także laureatka drugiego miejsca Magdalena Lazar swoją video-animacją Bez tytułu, której wielkim walorem jest umiejętność poetyckiej (czyli maksymalnie wnikliwej) obserwacji pozornie zwykłych ludzkich czynności, jak chodzenie po ulicy i przemieszczanie się. Lazar przekonała też chęcią tworzenia urban legends, dodania do niezliczonych przecież krakowskich niezwykłych opowieści, kolejnych, powstałych w oparciu o najnowszą architekturę i aktualne widzenie miasta. Trzecie miejsce dla Wiktora Jackowskiego i jego obrazu Błędnik to uznanie zarówno dla kunsztu malarskiego, jak i refleksji nad ruinami modernizmu. Artysta stworzył betonowy horyzontalny pejzaż, w którym znacząca nieobecność człowieka stawia nas wobec pytań o wyczerpanie utopii nowoczesności i jej ewentualną kontynuację. Dwa wyróżnienia przyznano szczególnie interesującym wedle jury pracom malarskim. Jedna z nich to Ukryte IV Agaty Kus, nieszablonowo nawiązująca do XIX-wiecznego salonowego i akademickiego malarstwa. Spektakularnie namalowane martwe lisy są jednak ułożone na sposób bliski abstrakcyjnemu ekspresjonizmowi, więc interpretacja pracy wymaga nie tylko namysłu, ale i – co szczególnie chwalebne – ryzyka. Druga to z kolei Wspomnienie Pawła Kowalczyka, będąca tyleż nawiązaniem do akademickich popisów mimetyczną sprawnością (dywan!), co do widmowości wirtualnego świata internetu i jego gier. Czy gdyby dzisiaj Delacroix malował Kobiety algierskie, to te piękności odurzałyby się grami w globalnej sieci? Kowalczyk mimochodem – dzięki tradycyjnej technice i współczesnej tematyce – stawia, jak się wydaje, i takie pytania, trochę z dziedziny science-fiction, alternatywnej historii, a przede wszystkim dziejów nie biegnących linearnie, lecz zaskakującymi meandrami.
Wyróżnienia honorowe otrzymał Karol Cyrulik za Moro, Katarzyna Kukuła za Mleczarnię, Bartłomiej Górny za Przeniesienie i Ludmiła Woźniczko za Wnętrze; Cyrulik za sarkastyczną refleksję nad naszym habitatem; Kukuła za śmiałe ukazanie tajemniczej korespondencji kobiecego ciała i świata zewnętrznego, Górny za paradoksalne pogodzenie estetyki abjektalnego blobu i minimalizmu, a Woźniczko za umiejętność stwarzania nastroju w oparciu m.in. o tradycyjną figurację i niepokojące tony żółci.
Dla tych, co zostali pominięci w werdykcie jury, kieruję przypomnienie: nagrody to nie tylko wynik zachwytu, ale także kompromisu. Udowodnijcie więc proszę, że to nie były zwykłe pominięcia, ale co najmniej znaczące, niepokojące, a nawet – wręcz skandaliczne. Na wystawie było bowiem jeszcze co najmniej kilka znakomitych prac!"


 Die Mannschaft. 11 Künstler aus Krakau in wechselnden Positionen.

 
Es liefen Tränen, als klar wurde, dass Krakau kein EM-Austragungsort wird. Aber die Stadt hat sich erholt und stellt ihre eigene Mannschaft auf – 11 Künstler, die ihre Meinung zum Thema „Fußball“ äußern. Zum Teil sehr kontrovers…
Der Spruch stammt von Wojciech Łazarek, einem langjährigen polnischen Fußballtrainer. Er arbeitete mit vielen Mannschaften in Polen und im Ausland. In den Jahren 1998-1999 war er Trainer von Wisła Kraków. Als er in den Klub kam, belegte die Mannschaft den 13. Tabellenplatz, gleich nach seinem Ausscheiden,
am Ende der Saison, erreichte sie den dritten Platz. Er war auch Trainer der polnischen Nationalmannschaft. Echte
Erfolge erzielte er aber erst mit Lech Poznan, wo er vier Jahre lang arbeitete. In dieser Zeit hat die Mannschaft zweimal den Meistertitel und zweimal den Polnischen Pokal gewonnen. In einem Interview für „Gazeta Lubuska” antwortete er auf die Frage des Journalisten, warum er Lech verlassen hat, als die Mannschaft ihre Hochphase hatte: „Nach fünf Jahren in einem Klub wird der Trainer ein „Papa”, weil die Spieler ihm näher stehen als seine eigenen Kinder. Das ist auch aus der soziologischen
und psychologischen Hinsicht nicht gut, denn es ist schwer, sie zu einem intensiveren Training zu zwingen, wenn
sie weinen, dass sie müde sind.“
Die Mannschaft - Dozenten, Doktoranten und Studenten der Kunstakademie Krakau:
Agata Kus, Katarzyna Kukuła, Iwona Demko, Witold Stelmachniewicz, Małgorzata Wielek Mandrela, Bogusław Bachorczyk,Tomasz Krecicki, Karolina Jabłońska, Ziemowit Kmieć, Przemysław Kmieć, Ganna Kotsar, . Ausstellung bis 15.04
LIQUID WOMAN- wystawa w Cellar Gallery 10.12.2011Wystawa grupy Kuku Kuku w galerii Cellar to zejście do dosłownej i metaforycznej „Hitchcock’owskiej” piwnicy, w której od momentu narodzenia więziona jest naturalna seksualność dziewczynki, kobiety. Być może skrywają ją tam rodzice, kultura, a może ona sama? Zaglądając jedynie przez dziurkę od klucza, widzimy strzępy odsłoniętego problemu, który rodzi pytania z zakresu socjologii i psychologii kultury, jej stosunku do kobiety, prawdziwej istoty i natury kobiecości. Prace zderzają ze sobą niektóre lęki i związany z nimi wstyd z dumą i radością płynącą z pierwotnych sił ukrytych w kobiecie.
Agata KusKuku kuku na festiwalu FAMA!!!

JURY przyznało również tytuły HONOROWEGO LAUREATA festiwalu – za wysoki poziom swoich prezentacji. Otrzymali je:w kategorii sztuki plastyczne:grupa Kuku Kuku, w składzie: Katarzyna Kukuła, Agata Kus.

więcej o wynikach FAMY na http://www.wyspiarzniebieski.pl/aktualnosci/5690,1,fama-fama-i-po-famie.html

Podczas Festiwalu FAMA, Kuku Kuku prezentowało swoje prace na dwóch wystawach:"W tych pięknych okolicznościach przyrody"- Grupa Kuku Kuku, kurator wystawy Magda Ujma
"Siostro basen"- 
wystawa zbiorowa


Kuku kuku w 1 numerze FAMAZINE (dostępny w formie papierowej oraz elektronicznej na http://www.scribd.com/doc/62813285/Famazine-Nr1-Web-1 )"W tych pięknych okolicznościach przyrody"- Grupa Kuku Kuku, kurator wystawy Magda Ujma

Świnoujście, plaża przy bazie WOPR, sierpień 2011

SKANDAL!!! KRADZIEŻ DZIEŁ SZTUKI!!! 
(
fragment artykułu "O rzeczach bardziej lub mniej udanych, tajemniczych wydarzeniach i stereotypach myślenia" Magda Ujma, FAMAZINE nr 2)"Kradzież
Zdarzyła się rzecz, która tak w sumie była do przewidzenia, a nawet została sprowokowana. Ktoś ukradł dzieła sztuki! Wystawa „W tych pięknych okolicznościach przyrody” odbyła na plaży. Małe obrazki w formie tabliczek przypiętych do siatki ogradzającej wydmy od ciżby wczasowiczów. Na tabliczkach znajdowały się impresje związane ze zwierzętami morskim, wylegiwaniem się na piasku i wodą. Przed wystawą znajdował się plakat oraz łańcuch.
Na łańcuchu widniał napis „Przejście wzbronione”. Wystawa naśladowała prawdziwe tabliczki ostrzegające „własność prywatna” albo coś w tym rodzaju. Jej tabliczki miały w sobie niezobowiązujący rodzaj wakacyjnego erotyzmu i poczucia humoru. Przyglądałam się wczasowiczom, czy w ogóle dostrzegają te obrazki, większą uwagę jednak przyciągała buda oferująca gigantyczne czipsy. Już dzień po wernisażu na płocie znajdowała się tylko połowa wystawy. Kto ukradł? I czy to dobrze, czy źle? Ktoś przecież musiał specjalnie się postarać i pewnie wybrał się na łowy sztuki pod osłoną nocy. Za jakiś czas, gdy autorki z Grupy Kuku Kuku (Agata Kus i Katarzyna Kukuła) staną się sławne, prace wypłyną za grube pieniądze, a na Famę spłynie splendor ich pierwszej wystawy indywidualnej."

cały artykuł dostępny w magazynie FAMAZINE nr 2


Kuku kuku na FAMA
http://www.iswinoujscie.pl/artykuly/19219/

"Dlaczego wyjechałem. O postawie artystycznej na festiwalu FAMA" Janek Owczarek (fragmenty)

" (...) Jak rozumiem festiwal studencki? Artysta bierze na siebie pełną odpowiedzialność działając przy okazji w sytuacji nowej, zastanej na miejscu. Takie miasta jak Świnoujście – z podrobionym Indianinem, przyplażowymi budami i plażowymi kabinami – idealnie pasują do podjęcia działań innych niż te, którymi operuje się na co dzień. Jasne,
że łatwiej przywieść prace z domu, powiesić i zaliczyć wystawę, ale to dla mnie nudne, pozbawione istotnego przecież elementu konceptualnego. Wydawane w okolicach lat dwutysięcznych pismo „Raster” namawiało malarza siedzącego z pędzlem przed sztalugą: zanim dotkniesz, pomyśl. Tu mało widziałem przemyślenia, więcej bezrefleksyjnego pokazywania. Przedstawienie mogłoby równie dobrze odbyć się w pokoju hotelowym, na plaży lub w wodzie. Obraz można powiesić w dokach, ale czy to coś zmienia? Dlaczego tak brakowało świadomości, zastanowienia się nad swoimi działaniami artystycznymi? Chodzi o to, żeby artyście samemu się coś chciało. Aby do czegoś dążył i aby służyło to jakiejś głębszej refleksji, nie tylko najkrótszemu dotarciu do celu.
(...)
Żeby przejść do konkretów: chwalę wystawę małych, znakowych obrazków grupy Kuku Kuku przy plaży za dialog z konkretnym miejscem, wejście w jakąś grę. Chwalę też Szymona Piastę i jego cykl grafik Z pamięci własnej wykroje. Taki rodzaj sztuki, gdzie emocje autora wydają się być mocniejsze i ważniejsze od ich konkretnych przejawów ostatnio do mnie przemawia. Uważam, że nie ma sensu wymieniać dalej tego, co każdy mógł sam zobaczyć – to nic nie pomoże, trzeba było przyjść..."


„Na pewnej wyspie, zielonej od łez, mieszkał chomiczek, co cierpiał stres”. Pamflet o zwierzątkach nadmorskich i famowych. Magdalena Zięba (FAMAZINE nr 2)

Symbolem FAMY jest tekturowo-foliowa lama, strasząca swym wyglądem odwiedzających biuro. W tym roku było też dużo innych zwierząt, które pojawiały się w obrębie OFLAGU i poza nim. W moich tekstach też jest ich spora liczba, zatem dlaczego by nie napisać również o nich?

Procedura stała się powszechna do tego stopnia, że tematyka zwierzątek, żyjątek i dziwnych istot nie z tej ziemi zdominowała mój obraz rzeczywistości. W ciągu ostatnich dni natykałam się na kota śpiącego przy plaży, niezmiennie w tym samym miejscu, raz nawet towarzyszyła mu sarna (potem kot zniknął, sarna też, może sarna zjadła kota... czy sarny jedzą mięso?). Na Promenadzie atrakcją były pluszowe mega-konie, żyrafy i jednorożce pomykające Kuswdzięcznie na kółkach z małymi pasażerami na grzbietach. Kolorowe psy-pluszaki na baterie też cieszyły się niesłabnącą popularnością. Na wystawie w Hali Basenu Północnego mogliśmy zobaczyć robota autorstwa Eweliny Borowieckiej, kreślącego kolorowe kółka, w malarstwie Grupy Kuku Kuku przewijały się wilki, kotki i pieski, rzeźba Iwony Rozbiewskiej też wyglądała nieco niczym kosmiczny przybysz. A w moim pokoju wciąż toczy się dyskusja nad wyższością chomika nad szczurem. Grupa teatralna KTO wystawiła podczas FAMY dwa spektakle, w których absurd doprowadzony został do granic dzięki umiejętnej grze z językiem, jego zawiłościami gramatycznymi i komplikacjami ortograficznymi. „Przepraszam, nie wiedziałem, że nie umiem czytać” - mówi jeden z uczestników tej komedii słowa. Ja tymczasem przepraszam, bo nie wiedziałam, że na FAMIE trzeba tylko się radować i wznosić peany na cześć każdego „wydarzenia”. Cierpię stres niczym, chomik z piosenki, którą śpiewał Krzysztof Kiełpiński w Laskowik & Malicki Show. Cierpię, bo nie wiem, co się stanie z tymi wszystkimi zwierzątkami,
które do życia powołał Michał Jeff w duecie z Georgem podczas poetyckiego Slamu w Konstelacji. Być może wylądują w zupie, którą ugotuje Marta Marciniak, a może wystraszą się krzyczącego wokalisty Clock Machine i uciekną na szczyt latarni, aby stamtąd nadawać sygnały alarmowe: UWAGA FAMA!
Tak serio, to przecież nie uwierzycie w moje utożsamienie się z wyimaginowanymi stworzeniami drwiących z systemu „poetów” (...uwierzycie?). Może jednak ktoś mi uwierzy w coś innego
– w moją szczerą wiarę w to, że FAMA nie musi być uzwierzęcona i zamiast dzikich odgłosów zza okna OFLAGU
można na niej też usłyszeć pełne dobrej energii granie. Przecież nawet podczas Slamu to,co było prawdziwą poezją dało radę kabaretowym wystąpieniom (manifestacjom beznadziei?), przebijając się przez gąszcz „uzwierzęcenia”.Sztuka na krańcu świata. Pożegnanie tegorocznej FAMY - fragmenty,
(Agata Nowosielska, FAMAZINE 2)

18:30
Przed Halą w Basenie Północnym hałdy piachu. Figury z tektury jak instalacje Anthony Gormleya zostały poustawiane w różnej skali w przestrzeni hałdy. 
Beż piachu i czerń postaci uzupełniają się. Internazionale 2 radomskiej grupy KIC ( Komitywa Inicjatyw Ciekawych ) to metafora wspinania się na szczyt kariery. Hala pełna kontrastów. Kraków kontra Radom. Z jednej strony autoironia, z drugiej tematy serio: stworzenie człowieka w filmie Recycling Cezarego Klajbera lub mantra w Człowiek Drzewo Michała Wójcickiego i Piotra Komsty. Chłopakom brakuje trochę lekkości bytu.

Rano Wsiadam do pociągu byle jakiego razem z artystkami: Agatą Kus i Katarzyną Kukułą. Ucinamy sobie pogawędkę o tym, jak czasem trudno być artystą. Lubię dziewczyny za ich poczucie humoru. Opuszczamy Warszów i zmierzamy do Szczecina-Dąbie. Kraków odjeżdża w swoją stronę, a ja pozwalam sobie na mini wypad do Szczecina Głównego. Mam pecha, ponieważ w poniedziałki muzea i galerie są pozamykane. Mimo tego przykrego faktu umilam sobie czas jedząc zupę pekińską w lokalu Asia to go na ulicy Krzywoustego. Opuszczam tegoroczną edycję festiwalu Fama ze względów przyziemnych. Czeka na mnie praca i jeszcze raz praca. Tramwaje
jak komety. Mimo to zostawiam Uznam z poczuciem satysfakcji – uwielbiam ten ferment!!!
"Siostro basen"- wystawa zbiorowa

"
...Na wystawie zobaczymy między innymi prace malarskie krakowskiej grupy Kukukuku. Grupę tworzą dwie artystki: Katarzyna Kukuła i Agata Kus. W prezentowanych zestawach kryją się tajemnice kobiecości podteksty erotyczne i lekko sprośny żart. O grupie więcej można dowiedzieć się z prowadzonego przez malarki bloga grupakukukuku.blogspot.com. "

"Królowa Lodów" letnia wystawa zbiorowa w Zderzaku!


Bogusław Bachorczyk
Basia Bańda
Katarzyna Kukuła
Agata Kus
Łukasz Stokłosa

wernisaż 12 lipca · 18:0012 lipca - 12 sierpnia 2011Królowa Lodów, Katarzyna Kukuła, 80x130 cm, olej/płótno, 2011 

Dawno, dawno temu, kiedy o dwa złote na loda nie było tak łatwo, jedna dziewczynka z Osiedla Tysiąclecia dostała na urodziny pięć złotych od ciotki. Miała do wyboru: kupić za to nieznośnemu, młodszemu bratu komiks z Hansem Klossem, którego bardzo pragnął, kupić sobie i czterem koleżankom z podwórka oranżadę w proszku po dwie torebki dla każdej, kupić sobie lody u Kaczmarka.
Komiksu dla brata trzeba było by szukać we wszystkich kioskach, bo Klossa chcieli mieć wszyscy chłopcy w mieście. Dwie z tych koleżanek zaczęła ostatnio lubić mniej niż dawniej, a trzecia zaczęła już tak zadzierać nosa, bo jej rodzice kupili sobie telewizor, że stała się nie do wytrzymania.
Dlatego dziewczynka postanowiła kupić sobie lody u Kaczmarka. Kiedy po nie poszła była już noc, bo na tym zastanawianiu się zszedł jej cały dzień. Naokoło było brudno i ciemno, domy odrapane, latarnie wygasłe, tylko na witrynie Kaczmarka płonął napis: CUKIERNIA LODY. Wybrała trzy gałki – waniliowe, truskawkowe, czekoladowe. Na schodkach przystanęła i owinęła wafel papierową chusteczką. Szła ostrożnie, postanowiła spóbować wspaniałego smaku lodów dopiero na podwórku pod domem. Na podwórku była ślizgawka – dziewczynka pochyliła się, zrobiła wielkiego szusa i zakręciła na samym środku. Przez chwilę miała zamknięte oczy – „Królowa Lodów…” – pomyślała. Potem zauważyła, że otaczają ją jakieś ciemne postacie.
– Te, daj liza! – powiedziała jedna zakapturzona postać.
– Te, daj dwa lizy flizy! – powiedziała druga.
– Co, nie chcesz dać? – powiedziała trzecia i dorzuciła przekleństwo.
Otaczały ją wstrętne chłopaczyska z sąsiedniego podwórka z bloków od 24B do 30B. Na głowach miały kaptury, szaliki, czapki, a pięści w kieszeniach.
– Królowa Lodów! – rzucił z przekąsem najwyższy. – Brać ją!
Złapali ją za ręce i poły kurtki, i zaczęli okręcać. Śmiali się i szarpali tak długo, aż zakręciło jej się w głowie i upadła. Kiedy otworzyła oczy, już ich nie było. Lody leżały rozdeptane na ziemi, brama brzęczała, jakiś staruszek zawołał:
– Wchodzisz?


Galeria Zderzak
Ulica Florianska 3
KrakówGrupa Kuku Kuku w finale Artystycznej Podróży Hestii.


Wystawa finalistów konkursu Artystyczna Podróż Hestii - Państwowa Galeria Sztuki w Sopocie, czwartek 2 czerwca, 18:00.W Państwowej Galerii Sztuki w nowym Domu Zdrojowym 2 czerwca odbędzie się wernisaż wystawy prezentującej ścisłą czołówkę konkursu organizowanego przez sopocką grupę towarzystw ubezpieczeniowych Ergo Hestia. To już dziesiąta, jubileuszowa edycja przedsięwzięcia, które od 2002 roku wyłania najzdolniejszych młodych malarzy i rzeźbiarzy.
Tegoroczną finałową szesnastkę studentów z Krakowa, Katowic, Poznania, Gdańska i Warszawy wyłoniono ze stu kandydatów, którzy zgłosili się do konkursu. Jurorami są Piotr Śliwicki - prezes Grupy Ergo Hestia, Josep Santacreu - prezes firmy DKV Seguros, dziennikarka Bogna Świątkowska oraz artyści - Karen Gunderson, Jarosław Fliciński i Adam Adach.
Dla publiczności Artystyczna Podróż Hestii jest okazją, by w jednym miejscu zobaczyć obiecujących artystów z całej Polski. Wystawa finalistów to subiektywny przegląd tego, co w młodym malarstwie - tak się składa, że właśnie malarze zdominowali dotychczasowe edycje konkursu - jest najbardziej świeże, interesujące i prowokujące do dyskusji.
Losy dotychczasowych laureatów potwierdzają, że artystyczna podróż może być silną inspiracją dla dalszego rozwoju. Odnoszą sukcesy nie tylko w malarstwie, ale też w dziedzinach pokrewnych - od komiksu, przez projektowanie teatralnych kostiumów, po projekty multimedialne i interdyscyplinarne. Niektórzy po dyplomie zostają w murach macierzystych akademii w roli nauczycieli. Ich prace trafiają na liczne wystawy, a także na aukcje sztuki i do prywatnych kolekcji. Zanim wyjadą w świat - warto spotkać się z nimi w Sopocie.


WYSTAWA KOŃCOWA NA AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH IM JANA MATEJKI W KRAKOWIE, 


Gmach Główny, Plac Matejki 13, 5- 12 czerwiec 2011


Grupa Kuku Kuku:

malarstwo sala 300
rysunek korytarz 3 piętro
tkanina- sala tkaniny artystycznej (przy wydziale scenografii) (sala 216?)Wyróżnienie i wyróżnienie honorowe dla Kuku Kuku w "Konkursie na Dzieło" ASP Kraków.Wernisaż i wręczenie nagród w Klubie Fabryka, Zabłocie 23, 11.05.2011 r

XXX w DNA. Polska Sztuka Erotyczna.

20 maja w Zbiorniku Kultury na Zabłociu Zapraszam!


Polscy lub mieszkający w Polsce artyści, którzy nadesłali swoje prace do udziału w wystawie/ instalacji interaktywnej, organizowanej przez Muzeum Erotyzmu z okazji Nocy Muzeów w Krakowie.

42 artystów nadesłało ponad 500 prac. W realizacji weźmie udział 90 dzieł sztuki erotycznej, natomiast wszystkie zostaną udostępnione w wystawie wirtualnej, po Nocy Muzeów.


Instalację będzie można zobaczyć w Krakowie, 20 maja 2011, w Zbiorniku Kultury, ul. Zabłocie 23.Kuku kuku HANDMADE in MOCAK BOOKSTORE

Zapraszamy do nowo powstałej księgarni MOCAK Bookstore, mieszczącej się w Muzeum Sztuki Współczesnej w Krakowie.

do sprzedaży udostępniamy unikatowe przedmioty stworzone przez znanych artystów specjalnie na zamówienie MOCAK Bookstore. Nabyć można także gadżety sygnowane logo Muzeum.

Kuku kuku dla mocak bookstore

poduszka- cycuszka
kolczyki liski

kuku kuku kus exclusive collection for mocak- fox- shaped earrings

kuku kuku kukuła exclusive collection for mocak- breast- shaped pillowpoprzednie wystawy:


“Rytmy i rytuały ”, 


Muzeum Sztuki Współczesnej, Radom, 2011


http://www.echodnia.eu/apps/pbcs.dll/article?AID=/20110123/KULTURARAD05/259055344


“Afryka- sztuka i etnografia”, Muzeum Etnograficzne im Seweryna Udzieli, Kraków, 2010


http://www.poland-art.com/index.php/wystawy/krakow/muzeum-etnograficzne/mek-dom-esterki/3791-afryka-etnografiasztukan


“Moja przestrzeń”, ”Galeria Florianska 22”, Kraków 2010

“Czy jest tutaj jakaś historia?” Galeria Lamelli, Kraków, 2010
“Punkt, linia, plama” Galeria ASP wPWST, Kraków, 2009
“Dialog z pracami Zbyluta Grzywacza”, Muzeum Narodowe,Gmach Główny, Kraków, 2009
“Smak Jedzenia” Farina, Krakow 2009,
“Wystawa studentów Leszka Misiaka” - Konsulat Niemiecki w Krakowie, 2009